Baner

roku.   Jesteś gościem na tej stronie od 14 września 2008.

  
Jordan

Strona Żywego Różańca


Ceremoniał Żywego Różańca

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.


"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca".

(Jan Paweł II)


Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:


· w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
· Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
· Ofiarowania Pańskiego (2 II),
· Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
· Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
· Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
· w święto Królowej Różańca świętego (7 X)
· oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).


Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy wszystkich róż.
W naszej parafii działają 4 róże, których zelatorkami są:


· Krystyna Michalska
· Pelagia Pawelczyk
· Ewelina Kołodziej
· Celina Bubała

Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych, w naszej Parafii odbywa się to w pierwszą niedzielę miesiąca.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

· Odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca
· Częste przystępowanie do Sakramentów świętych
· Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
· Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
· Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Intencje Papieskie

Sierpień 2023

Za Światowy Dzień Młodzieży

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.Webmaster