roku.   Jesteś gościem na tej stronie od 14 września 2008.

  
Śmiłowice Serwis Przewodniczącego Episkopatu

Aktualności
25 grudnia 2010

Boże Narodzenie

[Boże Narodzenie 2010]
        „Uroczystość Bożego Narodzenia jest radosną pamiątką przyjścia Boga do nas, ale jest też wezwaniem do ufnego przyjęcia przesłania, które On daje nam przez swoje narodzenie... On jest światłością, która zwycięża ciemności w duchowym zmaganiu się ogarniającym całą ludzkość.”
Jan Paweł II

Niech radość Bożego Narodzenia zagości w Waszych domach, rodzinach, sercach.
życzą
Ks. Proboszcz Antoni
Ks. Andrzej


16 grudnia 2010

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

[Sołtys]
        Zebranie zaczęło się o godz. 1700. Przy stole prezydialnym zasiedli: pan burmistrz M. Balcer, jego zastępca pan Putkowski, Radny ze Śmiłowic pan D. Gaschi, pan sołtys J. Świerczyna oraz nasz ksiądz proboszcz A. Cebula. Przewodniczącym komisji był pan T. Socha – Przewodniczący Rady Miejskiej.
        Na początku zostało odczytane sprawozdanie z minionej kadencji Sołtysa. Kadencja Sołtysa trwa 4 lata. Sprawozdanie swoje zakończył pan Sołtys podziękowaniem dla wszystkich mieszkańców oraz pana Burmistrza. Następnie swoje krótkie podziękowanie dla Sołtysa skierował pan Burmistrz.
        Kolejnym punktem zebrania wg Regulaminu był wybór Komisji Skrutacyjnej. W skład komisji weszły następujące osoby:
 • Małgorzata Kurpas (przewodnicząca)
 • Henryk Kalisz (członek)
 • Mariusz Babiec (członek)

        Pan Józef Świerczyna był jedynym kandydatem na sołtysa. Komisja Skrutacyjna rozdała wszystkim zebranym karty do głosowania gdzie trzeba było wpisać nazwisko kandydata. Wszystkie oddane głosy były ważne. Kandydat uzyskał 100% głosów. Po wyborze Sołtysa wybieraliśmy Radę Sołecką. Radnymi Rady Sołeckiej zostali:
 1. Remigiusz Kuś
 2. Bogdan Kolarczyk
 3. Krzysztof Gracjalny
 4. Krystyna Kołodziejczyk
 5. Izydor Gorol
 6. Bronisław Szczygieł
 7. Piotr Garus
 8. Mieczysław Pełka
 9. Antoni Ciszewski

        Po wyborach odbyła się dyskusja w trakcie której mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, były tutaj poruszone sprawy: odśnieżania przystanków, uporządkowane drogi po robotach kanalizacyjnych na Recie Śmiłowickiej, sprawa kanalizacji.
        Panu Sołtysowi oraz wszystkim nowo wybranym Radnym naszej Rady Sołeckiej życzymy aby ich działalność przynosiła pożytek Sołectwu, a wszystkie zamierzone plany realizowali i doprowadzali do końca. Na tę trudną i odpowiedzialną drogę wszystkiego dobrego.

CWB


9 grudnia 2010

Spotkanie opłatkowe Seniorów naszego Sołectwa

        Rada Sołecka wraz z panem sołtysem Józefem Świerczyną zaprosiła seniorów Śmiłowic na spotkanie opłatkowe do sali OSP w dniu 9grudnia 2010r. Oprócz licznie zebranych Śmiłowiczan, honorowymi gośćmi spotkania byli ks. proboszcz Antoni Cebula, ks. Andrzej Iwaniuk oraz radny naszego sołectwa pan Dariusz Gaschi.
        Przybyłych gości, w imieniu własnym i Rady Sołeckiej, przywitał pan Sołtys życząc wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
        Spotkanie upływało w miłej, już prawie świątecznej, bożonarodzeniowej atmosferze. Tegoroczne jasełka, pod patronatem nauczycieli, przygotowali uczniowie szkoły nr 8 w Paniowach. W trakcie przedstawienia seniorzy wspólnie z uczniami śpiewali kolędy. Słuchacze gromkimi brawami dziękowali wykonawcom za Jasełka bogate w treści religijne. Po zakończeniu występów pan Sołtys i ks. Proboszcz w naszym imieniu podziękowali dzieciom za piękne, refleksyjne występy.
        Ks. Proboszcz życzył wszystkim obecnym błogosławieństwa i opieki Bożej na cały nadchodzący rok. Po modlitwie dzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia. Tradycyjnie poczęstowano nas przepysznym śląskim kołoczem, słodyczami i owocami. Dalsze spotkanie upływało przy wspólnym śpiewie kolęd.
        W imieniu seniorów składam serdeczne podziękowania panu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za pamięć o nas i zaproszenie.

H.H.

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

7 grudnia 2010

Święty Mikołaj w Remizie OSP Śmiłowice

        W tym roku w dniu 07.12.2010 w sali OSP Rada Sołecka wraz z strażakami i Księdzem Proboszczem zorganizowała spotkanie naszych dzieci ze Świętym Mikołajem.
        Święty Mikołaj który zjawił się na sali przez drzwi balkonowe, przybył do nas ażeby obdarzyć prezentami sporą gromadę dzieci. Paczki zorganizowała Rada Sołecka. Dzieci dziękując, śpiewały Mikołajowi piosenki lub deklamowały piękne wierszyki.
        Spotkanie odbyło się w pięknej zimowej atmosferze a rodzice i dzieci wychodząc z sali już pytały Mikołaja czy za rok znowu do nas zawita. Sołtys Sołectwa serdecznie dziękuje Mikołajowi oraz Księdzu Proboszczowi za piękne spotkanie które łączy mieszkańców naszego Sołectwa.

Przewodniczący Rady Sołeckiej
Józef Świerczyna

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

2 listopada 2010

Dzień Zaduszny

„Jedni drugich brzemiona noście” - zachęcał święty Paweł.

        Modlimy się za siebie nawzajem, w naszych sprawach orędują świeci. Są i tacy, którzy szczególnie potrzebują naszej modlitwy. To ci, którzy cierpią w czyśćcu...
        Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o niebie. Tam zmierzamy. Nie pytajmy, dokąd, ale raczej do KOGO. Idziemy wszak na spotkanie. Najpierw z Bogiem, który pragnie mieć nas wszystkich u siebie. Tęskni za nami i trzyma dobre miejsce dla każdej i każdego z nas. Spotkamy też wszystkich świętych, i tych wielkich, czczonych, znanych z obrazów, i tych anonimowych, i tych nam najbliższych. Wielka rodzina szczęśliwców, uwolnionych na zawsze od zła, grzechu i bólu.
        Dzień Zaduszny z kolei przypomina prawdę o czyśćcu. Bóg pozwala nam dojrzewać nawet po śmierci, oczyścić się. Ten dzień przypomina nam też, że nasze modlitwy za zmarłych mogą im pomóc. One wyrażają najlepiej naszą miłość, pamięć, wdzięczność, czasem przebaczenie. Kościół katolicki wspomina w tym dniu wszystkich wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Według nauki Kościoła, dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest „przedsionkiem nieba”.
C.W.B.

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

4 października 2010

Pielgrzymka do Prudnika, Mosznej i Głogówka


        W poniedziałek 4 października wyruszyła pielgrzymka parafialna do Prudnika – małego miasteczka na Śląsku Opolskim. W lesie za miastem znajduje się Klasztor Franciszkanów, gdzie w latach 1954-55 był więziony Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński. Z historią klasztoru oraz czasem pobytu w nim Prymasa zapoznał nas jeden z Franciszkanów – ojciec Jacek. Zobaczyliśmy celę, w której więziony był Prymas Tysiąclecia. To w niej narodziła się idea milenijnych Ślubów Narodu. W przyklasztornym kościele uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.
        Kolejnym etapem naszej pielgrzymki była Moszna, gdzie znajduje się przepiękny zamek – budowla z XVII wieku. Była to rezydencja pruskiego rodu Tiele-Winclerów. Razem z przewodnikiem zwiedziliśmy zamek, który urzeka 99 ślicznymi wieżami i wieżyczkami. Otoczony jest pięknym 100 hektarowym parkiem z trzystuletnimi dębami. Spacerując po parku dotarliśmy na cmentarz rodzinny Winclerów.
        W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Głogówku. Po Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej oprowadził nas i z jego historią zapoznał jeden z ojców Franciszkanów. Głogówecka kaplica i Figura Matki Bożej Loretańskiej są wierną kopią Domku z Loreto we Włoszech.
        Z modlitwą i śpiewem, po dniu pełnym wrażeń, szczęśliwie dotarliśmy do Śmiłowic. Niestety sezon pielgrzymkowy już się zakończył, czas pomyśleć o planach na rok przyszły. Organizatorka, p. Krystyna Michalska, prosi o zgłaszanie propozycji miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić w przyszłym roku.
S.D.M.

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

20 września 2010

MIECHÓW-POLSKA JEROZOLIMA


        20 września odbyła się pielgrzymka z naszej parafii do Grobu Bożego w Miechowie. Trasa pielgrzymki prowadziła przez Ogrodzieniec. Spacerkiem grupa podeszła pod ruiny zamku. Zamek Ogrodzieniec to gotycka warownia, przebudowana na renesansową rezydencję. Okres świetności zamku zakończył się wraz ze zniszczeniami dokonanymi podczas potopu szwedzkiego. Obecnie, po gruntownej konserwacji, został udostępniony do zwiedzania, jako trwała ruina.
        Po około 2 godzinach podróży dojeżdżamy do głównego celu naszego pielgrzymowania-Miechowa. Przed nami Bazylika Mniejsza Grobu Bożego wraz z zespołem klasztornym Bożogrobców. Od XII wieku" Polska Jerozolima" w Miechowie stała się centrum pielgrzymkowym. Do sanktuarium miechowskiego pielgrzymowali różni dostojnicy państwowi, rycerstwo, królowie, duchowieństwo jak i prosty lud, aby oddać cześć Męce, Śmierci i Chwalebnemu Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To Święte Miejsce wielokrotnie nawiedzał Papież Jan Paweł II jako metropolita krakowski. Świątynia Grobu Bożego w Miechowie została podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej przez Sługę Bożego Jana Pawła II dnia 10 kwietnia 1996 roku. W sanktuarium uczestniczyliśmy w Mszy św. sprawowanej przez ks. Proboszcza w intencji pielgrzymów i ich rodzin. Po zakończeniu nabożeństwa historię świątyni przybliżyła nam pani przewodnik. Kościół odznacza się szczególnym pięknem, ma bogatą historię, ozdobiony znakomitymi dziełami sztuki. Krużgankami kościoła udajemy się do kaplicy Grobu Bożego, wykonanej na wzór Grobu Pańskiego w Jerozolimie. W kaplicy znajdują się relikwie -ziemia oraz kamień z Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Po odśpiewaniu pieśni "Chrystus zmartwychwstan jest..." udajemy się do autokaru.
        Dalsza droga prowadzi do Ojcowa. Zwiedzamy ruiny zamku w Ojcowie. Krótki spacer po parku, odpoczynek i wspólne śpiewy. Jak zwykle akompaniował nam na gitarze ks. Proboszcz. Aura i humory nam dopisały. Żegnamy Ojców i udajemy się do Śmiłowic.
        Uczestnicy pielgrzymki składają serdeczne Bóg zapłać ks. Proboszczowi za wspólne modlitwy, oraz Pani Krysi za zorganizowanie pielgrzymki. Szczęść Boże!
H.H.

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

6 września 2010

Pielgrzymka parafialna do Częstochowy i Leśniowa


        W dniu 6 września 2010 r. o godzinie 700 wyruszyła autokarem coroczna parafialna pielgrzymka do Częstochowy, w której uczestniczyło 50 osób. Pielgrzymkę zorganizowała Pani Krystyna Michalska, a opiekę duchową wobec uczestników sprawował Ksiądz Proboszcz Antoni.
        Już w czasie jazdy była wspólnie odmówiona modlitwa różańcowa, śpiewaliśmy pieśni Maryjne i nie tylko. Dotarliśmy do Częstochowy około godziny 900.
        Po posiłku i spacerze na wałach – połączonym z modlitwą indywidualną – udaliśmy się do Bazyliki. W czasie Mszy Świętej koncelebrowanej, sprawowanej przez wielu kapłanów (również naszego Księdza Proboszcza) – każdy i każda z nas – zanosiliśmy w naszych sercach modlitwę i dobre uczucia wdzięczności oraz dziękczynienia za wiele łask, oraz prośby o opiekę Matki Najświętszej dla naszych rodzin, parafii i ojczyzny. Przepraszaliśmy także za wszystko, co w naszym życiu nie było miłością. Podziwialiśmy piękną, nową sukienkę Matki Bożej.
        Wspólną modlitwą była również Droga Krzyżowa na wałach, prowadzona przez Księdza Proboszcza, w której dziękowaliśmy Jezusowi za dar odkupienia oraz przepraszaliśmy za nasze grzechy, uchybienia i wszelkie zło. Trochę rozczarowaliśmy się brakiem koron żniwnych, które z powodu złych warunków atmosferycznych zostały przez rolników zabrane.
        Około 1400 wyruszyliśmy do Leśniowa, znanego już z wielu pielgrzymek. Tam przywitaliśmy Matkę Bożą Leśniowską i w indywidualnej modlitwie poleciliśmy Jej Opiece nasze rodziny, parafię i nas samych.
        Sympatyczny Kleryk przybliżył nam dzieje Leśniowa oraz życie grupy kleryków odbywających tu nowicjat – przed ślubami wieczystymi Księży Paulinów. Po krótkiej indywidualnej modlitwie i posiłku zakupiliśmy pamiątki i smaczne leśniowskie ciasteczka.
        Następnie udaliśmy się w drogę powrotną dziękując Bogu i Matce Najświętszej za dar pielgrzymowania, dobrą pogodę i bezpieczny powrót do naszych domów.
        Bogu niech będą dzięki! Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi i Pani Krystynie.
St.B.

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

29 sierpnia 2010

Odpust parafialny


        Dziś przeżywamy uroczystość odpustową naszej parafii, której patronką jest MB Częstochowska.

gmb

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

22 sierpnia 2010

Serwis Przewodniczącego KEP abpa Józefa Michalika


        Zapraszamy do odwiedzania oraz wsparcia promocji serwisu Przewodniczącego KEP abpa Józefa Michalika, stworzonego i redagowanego wspólnie przez Fundację "Opoka" i Biuro Prasowe KEP. Aby wejść na serwis należy kliknąć na banner na górze strony.

Informacje Fundacji "Opoka"


22 sierpnia 2010

Pielgrzymka kobiet i panien do Matki Boskiej Piekarskiej


        „Bądźmy świadkami miłości” takim hasłem przywitało nas piekarskie, kalwaryjskie wzgórze. Jak co roku nasza pani Krysia zorganizowała wyjazd kobiet i dziewcząt z naszej parafii do Piekar. Ze Śmiłowic wyjechaliśmy parę minut po godz. 700. Do autokaru przyszedł nasz ksiądz proboszcz, by nas pożegnać i udzielić nam błogosławieństwa na drogę. Około godz. 830 usadowiłyśmy się na wzgórzu kalwaryjskim gdzie uczestniczyłyśmy w rozważaniach różańcowych. W słowach przywitania kapłan nas witający stwierdził, że stanowe pielgrzymki kobiet mają dłuższą tradycję od męskich. Zachęcał nas też, byśmy w Różańcu powierzyły Maryi swoje troski i wszystkie intencje z którymi przyszłyśmy do Jej stóp. Przed rozpoczęciem Mszy św. w połączeniu z bazyliką brałyśmy udział w krótkim nabożeństwie ku czci Matki Bożej Piekarskiej. Po tym nabożeństwie z bazyliki wyruszyła procesja. W procesji został przyniesiony obraz Matki Boskiej Piekarskiej na wzgórze kalwaryjskie gdzie umieszczono go w ołtarzu głównym.
        Następnie swoje słowa powitania skierował do nas sam arcybiskup Damian Zimoń. W skrócie przedstawił On historię obrazu Piekarskiej Pani. Podkreślił, iż kobieta ma być strażniczką miłości w integralnym rozwoju człowieka wg zasady „kochać i wymagać”. Stwierdził, że szkoła, kościół i instytucje społeczne winne służyć rodzinie. Zauważył, że we współczesnej rodzinie często opiekę nad dziećmi sprawuje babcia. Dlatego podkreślił ksiądz arcybiskup iż rola babci w przekazywaniu tradycji w rodzinie jest bardzo ważna.
        Po nieszporach udaliśmy się do autokaru. Z pewnym opóźnieniem wyjechaliśmy z Piekar, ale dotarliśmy bezpiecznie do Śmiłowic.

CWB

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

21 sierpnia 2010

Dożynki Sołeckie


        Przy pięknej i słonecznej pogodzie w dniu 21.08.2010 w Sołectwie Śmiłowice odbyły się dożynki wiejskie. Starostami dożynek byli Państwo Kornelia i Janusz Garus. Świętowanie rozpoczęto o godzinie 1630 msza świętą dziękczynną, której przewodniczył Ksiądz Antoni Cebula.
        Po mszy korowód dożynkowy przeszedł na teren rekreacyjno – sportowy przy ul. Jesionowej, gdzie do późnych godzin wieczornych przy pięknych rytmach muzyki bawili się mieszkańcy Śmiłowic jak i sąsiednich sołectw. Dla biesiadników Rada Sołecka oraz Sołtys przygotowali tradycyjną grochówkę oraz pyszny kołocz śląski.
        Również tradycyjnie jak co roku zostały wyróżnione najładniejsze ogrody. W tym roku komisja przyznała nagrody dla Państwa Wiktorii i Antoniego Broja z ul. Jesionowej oraz Państwa Eleonora i Piotr Skoud. Sołtys Józef Świerczyna dziękuje wszystkim którzy pomogli w organizowaniu imprezy dożynkowej.

Rada Sołecka Śmiłowic

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

5 lipca 2010

Pielgrzymka ze Skoczowa do Częstochowy


        W tym roku piesza pielgrzymka idąca ze Skoczowa do Częstochowy zawitała do nas 5 lipca. Poczęstunek dla nich został zorganizowany w remizie strażackiej. Wszystkim sponsorom posiłku składamy serdeczne podziękowania. Przede wszystkim zaś serdeczne dzięki paniom, które poświęciły swój czas i usługiwały przy ugoszczeniu pielgrzymów.

C.W.B.

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

29 czerwca 2010

Jubileusz ks. Piotra Jarząbka


        We wtorek 29 maja 2010 r. w święto Apostołów Piotra i Pawła została w naszym kościele odprawiona msza święta koncelebrowana w intencji ks. Piotra Jarząbka - pierwszego proboszcza naszej parafii, z udziałem Jubilata. Ks. Piotr obchodził w tym dniu 50-tą rocznicę święceń kapłańskich, świętował swoje 75-te urodziny oraz imieniny.

gmb

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

29 maja 2010

Na pielgrzymim szlaku ...


        W sobotę 29 maja 2010 r. o godz. 9 po raz trzeci wyrusza z naszej parafii piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie - Opiekunki Środowiska Naturalnego. Dostajemy pamiątkowy obrazek. Pogoda nam wyjątkowo, jak na tegoroczny maj, dopisuje. Dążymy do Maryji, aby za jej wstawiennictwem, wypraszać potrzebne łaski dla siebie, naszych rodzin, parafii i powodzian.
        Na czele pielgrzymki idą ministranci niosący krzyż, chorągwie oraz transparent (wizytówkę naszej parafii). Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwał pan sołtys Józef Świerczyna. Trasa pielgrzymki prowadzi głównie polami. W czasie marszu modlimy się i śpiewamy na chwałę Boga i jego Matki. Modlitwom przewodniczy ks. Proboszcz. Po niespełna 2 godz. docieramy do celu naszego pielgrzymowania. Na placu kościelnym, przed sanktuarium, witają nas nasi parafianie, którzy dojechali samochodami. Robimy wspólne pamiątkowe zdjęcie i śpiewamy "O Maryjo witam Cię". Po chwili stajemy przed obliczem Matki, do której dążyliśmy - Matki Bożej Bujakowskiej. Przywitał nas i przedstawił nam historię sanktuarium jego założyciel ks. kanonik J. Kempa. Mszę św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin celebrowali ks. Proboszcz i ks. Wikary.
        Po nabożeństwie ks. Proboszcz zaprosił parafian na agapę, ucztę radości, do bujakowskiego ogrodu. Pielgrzymi składają serdeczne Bóg zapłać ks. Proboszczowi i ks. Wikaremu za sprawowaną w ich intencji mszę św. oraz wspólne modlitwy. Dziękujemy panu Sołtysowi i ks. Proboszczowi za poczęstunek. Serdeczne dzięki również pod adresem osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się w przygotowaniu agapy. Pani Krysi dzięki za trud włożony w zorganizowanie pielgrzymki.
Szczęść Boże!

H.H.

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

17 kwietnia 2010

Spotkanie grup modlitewnych z ks. Arcybiskupem


        Drugiego dnia wizytacji kanonicznej odbyło się spotkanie grup modlitewnych. W ramach tego spotkania rozważaliśmy pod przewodnictwem abp. fragment Ewangelii. W tych rozważaniach brały udział również osoby świeckie. Ten sam fragment był czytany parę razy. Na koniec ksiądz arcybiskup w krótkiej homilii wyjaśnił nam znaczenie przeczytanego fragmentu Pisma Św. co pomogło nam lepiej go zrozumieć. Była też odczytana modlitwa wiernych w intencji: kapłanów, ojczyzny, wszystkich grup działających przy parafii oraz za zmarłych członków naszych grup jak i za ofiary katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. Spotkanie to skończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.
        Po tym spotkaniu była odprawiona Msza św. w intencji rodzin. W czasie Mszy małżeństwa podeszły do ołtarza gdzie w obecności abp. odnowili przysięgę małżeńską. Błogosławieństwo małżeństw i rodzin zakończyło Mszę Św. Kiedy zakończyła się Msza Św. na spotkanie z abp. przyszła młodzież naszej parafii. Głownie ta, która z rąk abp. podczas wczorajszej Mszy Św. przyjęła bierzmowanie jak i młodzież starsza.

CWB

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

16 kwietnia 2010

Spotkanie ks. Arcybiskupa z Radą Duszpasterską i Charytatywną


        W ramach wizytacji kanonicznej w piątek 16 maja po mszy św. odbyło się na probostwie spotkanie ks. arcybiskupa Damiana Zimonia z Radą Duszpasterską i Charytatywną naszej parafii. Obecny był również ks. Dziekan J. Walisko - proboszcz Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie.
        Na wstępie ks. proboszcz A. Cebula przywitał ks. Arcybiskupa i pozostałych gości. W krótkim sprawozdaniu przybliżył „życie” naszej parafii. W dekanacie mikołowskim jesteśmy najmniej liczną parafią. Ks. Arcybiskup wyrażał szczególną troskę o życie religijne młodzieży naszej parafii. Prosił o modlitwę w intencji młodych parafian. Zainteresowany był również stroną internetową naszej parafii, gazetką i kroniką parafialną. Ks. Arcybiskup mile zaskoczony był tym, że tak mała parafia corocznie organizuje pielgrzymki do sanktuariów w kraju i za granicą. Zachęcał do dalszego pielgrzymowania. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

H.H.

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

16 kwietnia 2010

Sakrament Ducha Świętego


        Nasze parafialne Zesłanie Ducha Świętego przypadło w piątek 16 kwietnia br. w ramach wizytacji kanonicznej. W tym dniu podczas uroczystej Mszy świętej ksiądz arcybiskup Damian Zimoń udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas gimnazjalnych.
        Była to bardzo podniosła uroczystość. Młodzież przygotowana przez uczestnictwo w katechezach oraz przez Sakrament Pokuty i Pojednania w skupieniu i modlitwie przeżywała wraz ze swoimi świadkami i bliskimi to ważne wydarzenie. Podniosłość nastroju podkreślały także piękny wystrój kościoła oraz wspaniała słoneczna pogoda.
        Tuż przed obrzędem namaszczenia olejem Krzyżma Świętego ksiądz arcybiskup w homilii zwracając się do młodzieży wyjaśnił, na czym polega istota dawania świadectwa. Przypomniał również, że bierzmowani mają obowiązek ustawicznego dawania świadectwa w swoim środowisku oraz mężnie wyznawać wiarę, a w razie konieczności odważnie ją bronić. Apelował o szanowanie Dnia Pańskiego, zwłaszcza przez udział we Mszy świętej. Każda niedziela to pamiątka Zmartwychwstania Pana Jezusa i pamiątka Zesłania Ducha Świętego.
        Życzę wszystkim młodym parafianom obdarzonym mocą Ducha Świętego przez Sakrament umocnienia w wierze, aby przez całe swoje życie korzystali z natchnień i darów Ducha Świętego. Życzę, aby byli otwarci na ich przyjęcie i kierując się nimi, byli autentycznymi katolikami, to znaczy świadkami Boga we współczesnym świecie.

Tadeusz Ciwis

(Fotoreportaż jest dostępny w naszej galerii.)

16-17 kwietnia 2010

Wizytacja Kanoniczna


        W dniach 16 i 17 kwietnia 2010 przeżywamy wizytację kanoniczną ks. abpa Damiana Zimonia, połączoną z bierzmowaniem naszej młodzieży. Już wkrótce relacje ze spotkań z księdzem arcybiskupem.

gmb

(Fotoreportaże są dostępne w naszej galerii.)

10 kwietnia 2010

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie żyje!Módlmy się za dusze wszystkich ofiar katastrofy.


Jan Kochanowski
TREN XVIII


My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje,
W szczęśliwe czasy swoje
Rzadko Cię wspominamy,
Tylko rozkoszy zwykłych używamy.

Nie baczym, że to z Twej łaski nam płynie,
A także prędko minie,
Kiedy po nas wdzięczności
Nie uznasz, Panie, za Twe życzliwości.

Miej nas na wodzy, niech nas nie rozpycha
Doczesna rozkosz licha!
Niechaj na Cię pomniemy
Przynamniej w kaźni, gdy w łasce nie chcemy.

Ale ojcowskim nas karz obyczajem,
Boć przed Twym gniewem stajem
Tak, jako śnieg niszczeje,
Kiedy mu słońce niebieskie dogrzeje.

Zgubisz nas prędko, wiekuisty Panie,
Jesli nad nami stanie
Twa ciężka boska ręka;
Sama niełaska jest nam sroga męka.

Ale od wieku Twoja lutość słynie,
A pierwej świat zaginie,
Niż Ty wzgardzisz pokornym,
Chocia był długo przeciw Tobie spornym.

Wielkie przed Tobą są występy moje,
Lecz miłosierdzie Twoje
Przewyssza wszytki złości.
Użyj dziś, Panie, nade mną litości!


administrator


4 kwietnia 2010

Życzenia Wielkanocne


Wielkanoc
„Zachowaj mnie Boże bo chronię się do Ciebie,
Mówię do Pana: Tyś jest Panem moim.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
Pełnię radości przy Tobie
I wieczne szczęście po Twojej prawicy”


Ps 16


Błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
Życzy Ksiądz Proboszcz Antoni Cebula


28 marca 2010

Święte Triduum Paschalne        Mimo, że Święta Bożego Narodzenia są bliskie naszemu sercu, to najważniejszym świętem chrześcijańskim jest Wielkanoc. To Zmartwychwstania otwarło nam nadzieję na życie wieczne. Wielkanoc jest wpleciona w Święte Triduum Paschalne. Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa to szczyt roku liturgicznego. Święta Wielkanocne są rozciągnięte w czasie.
        Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej, która uobecnia to, co Chrystus uczynił w Wieczerniku przed swoją męką i śmiercią. W Wielki Piątek liturgia prowadzi nas do krzyża Naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynamy liturgię Wigilii Paschalnej, która jest radością świętowania zmartwychwstania. Śpiewamy alleluja. Triduum Paschalne kończy się w I dzień Świąt Wielkanocnych kiedy odmawiamy drugie nieszpory.
        Zapraszamy wszystkich do kościoła, by budować żywy Kościół i świętować te najważniejsze dni naszej wiary.

Ks. prob. Antoni Cebula SDS


20 lutego 2010

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
20.03. – 24.03.2010
Ks. Antoni Brzytwa


Niedziela

- Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji na początku Mszy Św.
- Nauki ogólne na każdej Mszy Św./800, 1000, 1430/ i kazanie Pasyjne
- Nauka rekolekcyjna dla małżonków 1530

Poniedziałek

- Nauka ogólna na Mszy Św. o 800
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800
- Nauka rekolekcyjna dla rodziców i świadków bierzmowania po Mszy Św. o 1800

Wtorek

- Nauka ogólna na Mszy Św. o 800
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800
- Nauka rekolekcyjna dla młodzieży po Mszy Św. o 1800

Środa

- Zakończenie rekolekcji i nauka ogólna na Mszy Św. o 800
- Zakończenie i nauka ogólna na Mszy Św. o 1800
Ks. prob. Antoni Cebula SDS


1 lutego 2010

Spotkanie Rady Parafialnej        1 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie Rady Parafialnej i Rady Charytatywnej. W trakcie spotkania ks. Proboszcz zapoznał nas z planem wizytacji kanonicznej , która będzie miała miejsce w naszej parafii w dniach 15 i 16 kwietnia br. (w tych dniach ks. Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania, spotka się z Różami Różańcowymi, ministrantami, Dziećmi Maryi, członkami Rady Parafialnej i zespołu Charytatywnego, być może również ze Strażakami). Do wizytacji przygotujemy się poprzez rekolekcje, które rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu.
        W trakcie spotkania zapoznaliśmy się z kosztorysem wybrukowania obejścia kościoła (koszt materiału + robocizna wyniesie około 20 tys). Zebranie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd.

D.M.

ARCHIWUM


Aktualności 2009


Aktualności 2008Webmaster