roku.   Jesteś gościem na tej stronie od 14 września 2008.

  
Śmiłowice

Aktualności
24 grudnia 2013

Boże Narodzenie 2013

bn03 (112 kB)

Boże Narodzenie zaprasza nas,
byśmy sami stali się dla innych gwiazdą rozjaśniającą ich mroki życia,
ożywiającą w nich nadzieję i dającą im poczucie rodzinnego ciepła i radości.
Jesteśmy przecież nie tylko ludźmi ziemi, ale także ludźmi nieba!
Niech w każdym z nas świeci gwiazda wskazująca Tego,
który zstępuje z nieba dla naszego zbawienia.

Życzy ks. Proboszcz Antoni Cebula sds

10 grudnia 2013

Opłatek 2013

10 grudnia w remizie, w głównej sali, miało miejsce, jak co roku spotkanie opłatkowe dla seniorów i osób samotnych ze Śmiłowic zorganizowane przez Radę Sołecką. Rozpoczęło się punktualnie o godzinie 1600 uroczystym przywitaniem zebranych przez sołtysa Józefa Świerczynę i proboszcza tutejszej parafii Antoniego Cebulę. Następnie rozpoczęły się jasełka przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Paniowach, z których większość pochodziła ze Śmiłowic i okolic. Występ wprowadził bardzo rodzinną i świąteczną atmosferę. Był bardzo ciepło przyjęty i bardzo się podobał wszystkim zaproszonym gościom i obecnym gospodarzom uroczystości. Oklaskom nie było końca. Następnie przy akompaniamencie proboszcza i pomocy dziecięcego chórku zaśpiewano kilka pięknych kolęd oraz pastorałek. Teraz odbył się punkt kulminacyjny spotkania - ksiądz proboszcz wraz z sołtysem Józefem Świerczyną i przybyłym na uroczystość radnym Dariuszem Gashi złożyli świąteczne życzenia i połamali się opłatkiem. W ich ślady poszli inni. Po tej pięknej chwili przyszła kolej na część towarzyską imprezy, podczas której wszyscy zgromadzeni delektowali się pysznymi smakołykami, wypiekami oraz gorącymi i zimnymi napojami. Przerywane to było chóralnymi śpiewaniami kolęd. Atmosfera była cudowna i bajecznie świąteczna. Można było rozkoszować się tą chwilą zapominając choć na chwilę o szarej codzienności.

Szczególne podziękowania należą się Radzie Sołeckiej z Józefem Świerczyną za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości, za część kulinarną Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz za cudny występ i umilenie spotkania dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Paniowach.

Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

Kierownik świetlicy sołeckiej:
Mariusz Dawid


7 grudnia 2013

Święty Mikołaj w Śmiłowicach

Jak co roku w sołectwie Śmiłowice zostały zorganizowane dla dzieci Mikołajki. Tym razem Św. Mikołaj przybył 7 grudnia w sobotę około godziny 1700. i wylądował swoimi saniami na dachu remizy OSP Śmiłowice, gdzie w dużej sali oczekiwały go niecierpliwie licznie zgromadzone dzieci. Śpiewały piosenki dla Mikołaja, recytowały wierszyki i grzecznie bawiły się przy wybitnej pomocy księdza proboszcza tutejszej parafii Antoniego Cebuli oraz sołtysa Józefa Świerczyny. Wreszcie nadszedł Mikołaj, który dzięki pomocy drabiny strażackiej wszedł do sali przez balkon. Okrzykom i radości nie było końca a sam gość witał się osobiście z wszystkimi "pociechami" Śmiłowic i okolic. A w imieniu dzieci uroczyście przywitał Świętego sołtys oraz proboszcz, a on sam zasiadł na honorowym miejscu. Wysłuchał jeszcze jednej piosenki i zaczął rozdawać dzieciom upragnione prezenty, na co one tak niecierpliwie, ale grzecznie czekały. Każde dziecko też miało coś dla Świętego Mikołaja. A to wierszyk lub laurkę, a to piękną piosenkę a przede wszystkim uśmiech i radosne oczka. Razem z dziećmi odwiedziny świątecznego gościa bardzo przeżywali ich rodzice. Na zakończenie Mikołaj sam otrzymał prezent i wszystkim podziękował za podarunki i świetną atmosferę oraz zabawę, życzył również spokojnych świąt. Po tym wszystkim odleciał swoimi saniami przy burzy oklasków. Do zobaczenia za rok.

Szczególne podziękowania powinny być również skierowane do organizatorów: Rady Sołeckiej z Sołtysem Józefem Świerczyną na czele oraz Paniom o wielkim sercu z Koła Gospodyń Wiejskich.

Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

Kierownik świetlicy sołeckiej:
Mariusz Dawid


1 grudnia 2013

Adwent


adwent

W niedzielę 1 grudnia w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo "adwent" pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków, którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa - w każdej Mszy św. padają słowa: "abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa".

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.

Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu. Dzieci często zapisują te postanowienia na kartkach, składanych następnie przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia.

Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu - "Rorate coeli" (Niebiosa, spuśćcie rosę).

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu - tzw. Niedziela "Gaudete" (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych:Pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości);

Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

Dawniej Adwent był czasem szczególnej aktywności różnych bractw. Przy kościołach istniały kapele rorantystów, które śpiewem i muzyką uświetniały celebracje, przez co przyciągały wiernych i upowszechniały zwyczaj Rorat. W XIX w. w Warszawie istniało również bractwo roratnie, które ze sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc ludziom ubogim. Obecnie corocznie podobną akcję sprzedaży świec prowadzi pod hasłem katolicka Caritas. Od 6 lat w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom uczestniczą też organizacje charytatywne Kościołów prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Pierwsze wzmianki nt. Adwentu jako okresu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia pochodzą z IV w. W Rzymie zwyczaj ten znany był od VI w. i obejmował cztery tygodnie przed świętami. Przez pewien czas Adwent był okresem postu, co dalej jest zachowywane w liturgii wschodniej.

http://ekai.pl


11 listopada 2013

Święto Niepodległości


11lis (46 kB)
gmb


20 października 2013

Poświęcenie leśnego krzyża


Dnia 20.10.2013 r. o godz. 16 w lesie, na trasie między Śmiłowicami a Halembą odbyło się poświęcenie odnowionego krzyża przydrożnego połączone z różańcem. W poświęceniu krzyża uczestniczyli księża ze Śmiłowic, Paniów, Kłodnicy i Halemby. Na początek przemawiał Ksiądz Proboszcz z Paniów. Po przemówieniu został poświęcony krzyż, a następnie odmawialiśmy różaniec. Po różańcu znowu przemawiał krótko ksiądz z Paniów dziękując przybyłym księżom, Zespołowi z Paniów, który zorganizował odnowienie i poświęcenie krzyża oraz licznym wiernym obecnym na uroczystości.

Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

mgb


15 września 2013

Zaproszenie


og01 (121 kB)
7 września 2013

VI piesza pielgrzymka do Bujakowa


Dnia 07.09.2013r. po raz VI nasi parafianie wyruszyli na swój pielgrzymi szlak. Szliśmy polami, drogami aby pokłonić się Matce Boskiej Ochrony środowiska w Bujakowie.

Kiedy wyruszyliśmy sprzed kościoła nasza grupa liczyła 38 osób. Na trasie dołączali do nas znajomi i krewni, tak że do celu dotarliśmy w grupie 43 osobowej. Przed kościołem w Bujakowie czekali na nas ci którzy dojechali autobusem lub samochodami. Więc w końcowej wersji nasza grupa liczyła już około 80 osób.

Po dotarciu naszej pieszej grupy do celu poszliśmy pokłonić się Matce Bożej gdzie przywitał nas w imieniu księdza proboszcza tej parafii pan Sołtys Bujakowa. Był mile zaskoczony, że grupa nasza z roku na rok jest liczniejsza. Następnym punktem i to najważniejszym była msza św. którą odprawił nasz ksiądz proboszcz, a do mszy służyli nasi ministranci. Po zakończeniu mszy św. Sołtys Bujakowa, nasz pan Sołtys oraz członkowie naszej Rady Sołeckiej zaprosili nas na "agappę" czyli taki piknik pod chmurką bo była wtedy bardzo ładna pogoda. Miało to miejsce w ogrodach przykościelnych gdzie jest wielki griil i dużo miejsca do siedzenia. Tam nasza Rada Sołecka wraz z naszym panem Sołtysem zaserwowali nam kiełbasę z grila oraz pyszny kołocz i kawę lub herbatę w zależności co kto lubi.

W miłej atmosferze przy dźwiękach gitary na której przygrywał nam nasz ksiądz Proboszcz szybko mijał nam czas. Niektórzy wracali z tej pielgrzymki autobusem więc mieli wyliczony czas aby się zbierać. Niektórzy wracali ze znajomymi samochodami więc mogli posiedzieć dłużej.

Miło, że pielgrzymka nasza się rozrasta i zaczyna być takim stałym punktem naszego życia parafialnego i sołeckiego. Dziękujemy uczestnikom za trud i czas jaki poświęcili Matce Bożej. Zaś Radzie Sołeckiej na czele z panem Sołtysem Józefem Świerczyną oraz państwu Kołodziejczyk za pyszny posiłek jakim nas uraczyli.

Wszystkim składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

C.W.B.


25 sierpnia 2013

Odpust parafialny


W niedzielę 25 sierpnia, w przeddzień święta Matki Boskiej Częstochowskiej uroczyście obchodziliśmy nasz odpust parafialny. Sumę odpustową koncelebrowało 5 księży. Kazanie wygłosił ksiądz Sławomir Soczyński sds. Następnie uczest-niczyliśmy w tradycyjnej procesji odpustowej. Po południu o 1430 spotkaliśmy się na nieszporach odpustowych. Resztę tego uroczystego dnia spędziliśmy świętując w gronie rodzin wraz z zaproszonymi gośćmi.

Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

gmb


18 sierpnia 2013

Piekary 2013 - pielgrzymka kobiet


„Jesteście solą ziemi” tak brzmiało motto tegorocznej pielgrzymki kobiet i panien do Piekar Śl. Pielgrzymka odbyła się dnia 18.08.2013 r. Nasze parafianki jak co roku spotkały się o godz. 700 przed kościołem gdzie czekał na nas autokar. Przed wyjazdem pobłogosławił nas nasz ksiądz proboszcz. Ruszyłyśmy w trasę. Po drodze zabrałyśmy jeszcze parę osób z innych parafii bo bez nich autokar byłby na wpół pusty. Dziękujemy im za to, że chciały do nas się przyłączyć, a pani Krysi za to że znalazła te osoby. Dosyć szybko i sprawnie pan kierowca dowiózł nas do Piekar, trochę musiałyśmy dojść pieszo. Kiedy doszłyśmy na Kalwarię, trwały jeszcze „godzinki”, było też jeszcze dosyć miejsca by ulokować się gdzieś w cieniu. Po godzinkach były „rozważania różańcowe”. Po rozważaniach czekałyśmy aż procesyjnie zostanie wprowadzona kopia cudownego obrazu MB. Piekarskiej na wzgórze Kalwaryjskie. Po ulokowaniu obrazu na swoim miejscu nastąpiło przywitanie wszystkich pątniczek. Przywitał nas ksiądz abp. Wiktor Skworc obleczony w stułę papieską, którą zostawił „dla Piekar”, jak podkreślił to, błogosławiony J.P II składając ją jako jeden z darów Matce Bożej. Po tych ceremoniach przyszedł czas na kulminacyjny punkt pielgrzymki, tj. Eucharystię. Eucharystia sprawowana była w języku łacińskim na specjalne święta piekarskie. Sprawował ją Kardynał z Koloni Joachim Maisner. Kazanie wygłosił w swoim ojczystym języku, czyli po niemiecku co dla nas tłumaczył ks. Jan Smolec. Po zakończeniu kazania, tak specjalnie dla nas pątniczek ks. Kardynał powiedział że on już rozumie czemu na Śląsku są takie ładne kobiety, bo chodzą do Piekar. Po Mszy miałyśmy czas na posiłek, zrobienie drobnych zakupów (np. pierniki). O godz. 1400 rozpoczęła się godz. Młodzieżowa ,wtedy zawsze jest dużo śpiewu i są świadectwa. O godz. 1500 zaśpiewałyśmy nieszpory Maryjne i po nieszporach poszłyśmy szukać naszego autokaru. Bo ze względu na to że ruchem kieruje tam policja to kierowca musiał jechać tam gdzie go kierowano. Szczęśliwie i cało dojechałyśmy do domu. Składamy Serdeczne Bóg zapłać wszystkim pątniczkom za udział w pielgrzymce. Przede wszystkim zaś naszej pani Krysi, która to wszystko organizuje i zapina na ostatni guzik, panu kierowcy, za to że dowiózł nasz szybko i bezpiecznie w obie strony. Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

C.W.B.


1 lipca 2013

Pielgrzymi ze Skoczowa w Śmiłowicach


Nastał miesiąc lipiec. To czas wypoczynku, wakacji, oraz pielgrzymek. Pielgrzymki tak zakorzenione w naszej polskiej tradycji zawsze są organizowane w miesiącach wakacyjnych. Co roku na początku wakacji przez naszą miejscowość przechodzi pielgrzymka ze Skoczowa do Częstochowy. Nasza parafia jako, że jest pod wezwaniem M.B Częstochowskiej spieszy strudzonym pielgrzymom z pomocą. Przyjmujemy ich ciepłą strawą, kawą i napojami. Mogą tutaj trochę odetchnąć, ulżyć swym strudzonym nogom.

Po posiłku dla ciała pielgrzymi udają się do naszego kościoła, aby posilić się Komunią Św. Która da im siłę wewnętrzną do dalszej wędrówki. W tym roku odwiedziło nas 67 pielgrzymów. Bardzo byli zadowoleni z przyjęcia jakie im zgotowaliśmy. Bardzo nam dziękowali i bardzo im jedzenie smakowało. Twierdzili że jest jak u mamy. W imieniu pielgrzymów serdecznie dziękuję strażakom za udostępnienie świetlicy oraz Pani Teresie i Paniom z KGW za przygotowanie smacznego, domowego posiłku. Wszystkim składamy Serdeczne Bóg Zapłać.

Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

C.W.B.


13 czerwca 2013

[Rozmiar: 101911 bajtów]
7 maja 2013

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych


Celem pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych i parafian było Sanktuarium Matki Boskiej usytuowane w Szczyrku na Górce. Sanktuarium słynie z cudownego obrazu Matki Bożej. W pobliżu świątyni znajduje się Grota Matki Bożej i źródełko. Z okolic kościoła roztacza się widok na Skrzyczne.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki było Sanktuarium w Rychwałdzie k. Żywca. W czasie całodziennego pielgrzymowania były chwile na zwiedzanie, wysłuchanie historii obu świątyń oraz wspólną modlitwę i śpiewy.

Zdjęcia z pielgrzymki są dostępne w zakładce Galeria.

Danka Czaja


5 maja 2013

I Komunia Święta


5 maja 2013r. Damian i Rafał po raz pierwszy mogli w pełni uczestniczyć we mszy świętej - przystąpili do pierwszej komunii. Mszę celebrował ks. proboszcz Antoni Cebula. Tak kameralna uroczystość sprzyjała głębokiemu przeżywaniu tego ważnego wydarzenia w życiu duchowym chłopców.

[Rozmiar: 127591 bajtów] [Rozmiar: 125439 bajtów]
Danka Czaja


6 kwietnia 2013

Spotkanie księży z dekanatu mikołowskiego


Dnia 06.04.2013r. w naszej parafii odbyło się spotkanie księży dekanatu mikołowskiego. O godz. 1100 była sprawowana Msza św. w intencji kapłanów oraz podziękowanie za dar kapłaństwa. W sprawowanej Mszy św. uczestniczyło 15 księży oraz przybyły na to spotkanie ksiądz Kempa emeryt z Bujakowa, który z powodów zdrowotnych nie uczestniczył czynnie w sprawowanej Eucharystii. Głównym celebransem był ksiądz dziekan Godziek, proboszcz bazyliki pw. św. Wojciecha w Mikołowie. Natomiast homilię wygłosił nasz ksiądz proboszcz A. Cebula. Homilia ta nawiązywała do kapłaństwa, mówiła że kapłan dla wiernych jest darem od Boga ale także jest mostem łączącym wspólnotę wiernych z Bogiem. My również wszyscy powinniśmy dziękować Bogu, że mamy księdza „w zasięgu ręki”. Możemy wezwać kapłana zarówno w radosnych, jak i trudnych oraz nagłych potrzebach. Jesteśmy w komfortowej sytuacji bo mamy księdza na co dzień. Są jednak rejony w których kapłan jest tylko gościem co parę miesięcy, a może i rzadziej. Coraz częściej zdarzają się również i miejsca w których - jak twierdzą tamtejsi mieszkańcy - kapłana już nie potrzebują, a to wielki błąd!

Módlmy się za naszych kapłanów, aby nam ich nie zabrakło. Módlmy się również za nas, abyśmy czuli potrzebę obecności kapłana w naszym życiu.

C.W.B.


31 marca 2013

Wielkanoc


[Rozmiar: 265393 bajtów]
28 marca 2013

Wielki Czwartek - Dzień Kapłański


Eucharystia

Czcigodni kapłani, bliscy naszym sercom duszpasterze!

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. Msza św. sprawowana w Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy. To podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Dzisiaj wszyscy kapłani obchodzą swoje święto. Z tej okazji kierujemy do Was, czcigodni księża, najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, obfitości darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej.

Obecnie Kościół przeżywa Rok Wiary. Życzymy Wam, drodzy naszym sercom duszpasterze, aby głoszone przez Was Słowo Boże skruszyło serc naszych opoki, a ziarna Słowa Bożego padały na żyzną glebę naszych serc, wydając obfite plony.

Dziękujemy Wam za kapłańską posługę i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

Wdzięczni parafianie!
Szczęść Boże!


24 marca 2013

Wielki Tydzień


Dzisiaj w Niedzielę Palmową rozpoczyna się Wielki Tydzień. Chciałbym przypomnieć Państwu słowa błogosławonego Jana Pawła II z audiencji generalnej wygłoszone w Wielką Środę 7 IV 2004 r.

[Ukrzyżowanie]

Chrystus Jezus «uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do (...) śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył» (Flp 2, 8-9). Przed chwilą wysłuchaliśmy słów tego hymnu z Listu do Filipian. W sposób zwięzły i wymowny przedstawiają nam one tajemnicę męki i śmierci Jezusa, a jednocześnie zapowiadają chwałę Paschy zmartwychwstania. Wprowadzają nas zatem w medytację poświęconą Triduum paschalnemu, które rozpoczyna się jutro.

Drodzy bracia i siostry, przygotowujemy się do przeżywania na nowo w najbliższych dniach wielkiej tajemnicy naszego zbawienia. W Wielki Czwartek rano, w każdej wspólnocie diecezjalnej biskup wraz z całym swym prezbiterium sprawuje Mszę św. Krzyżma, podczas której poświęca oleje: olej katechumenów, olej chorych i święte krzyżmo. Wieczorem wspominamy Ostatnią Wieczerzę, podczas której została ustanowiona Eucharystia i kapłaństwo. «Umycie nóg» w Wieczerniku przypomina, że czyniąc ten gest Jezus antycypował najwyższą Ofiarę na Kalwarii i zostawił nam jako nowe prawo — mandatum novum — swoją miłość. Zgodnie z pobożną tradycją, po obrzędach Mszy św. in Cena Domini wierni trwają na adoracji Eucharystii aż do późnej nocy. To szczególne czuwanie modlitewne, nawiązuje do konania Chrystusa w Getsemani.

W Wielki Piątek Kościół wspomina mękę i śmierć Pana. Wspólnota chrześcijańska wezwana jest do medytowania nad złem i grzechem przygniatającymi ludzkość oraz nad zbawieniem dokonanym przez odkupieńczą ofiarę Chrystusa. Słowo Boże oraz sugestywne obrzędy liturgiczne, jak adoracja Krzyża, pomagają odtworzyć poszczególne etapy męki. Ponadto z tym dniem wiąże się wiele form pobożności ludowej, zrodzonych przez tradycję chrześcijańską. Pośród nich wyróżniają się wielkopiątkowe procesje pokutne oraz pobożne nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które pozwalają lepiej wniknąć w tajemnicę Krzyża.

Wielką Sobotę charakteryzuje głębokie milczenie. W tym dniu oczekiwania i modlitwy nie jest przewidziana bowiem własna liturgia. W kościołach panuje głęboka cisza, natomiast wierni, naśladując Maryję, przygotowują się duchowo do wielkiego wydarzenia zmartwychwstania.

W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się uroczysta Wigilia Paschalna, «matka wszystkich wigilii». Po poświęceniu nowego ognia zostaje zapalony paschał, symbol Chrystusa, który oświeca każdego człowieka, i radośnie rozbrzmiewa wielkie orędzie Exsultet. Słuchając słowa Bożego, wspólnota kościelna medytuje nad wielką obietnicą ostatecznego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci. Następują obrzędy chrztu i bierzmowania katechumenów, którzy długo się do tego przygotowywali.

Zapowiedź zmartwychwstania rozlega się pośród ciemności nocy, a całe stworzenie budzi się ze snu śmierci, by uznać panowanie Chrystusa, jak głosi Pawłowy hymn, od którego rozpoczęliśmy nasze refleksje: «aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM» (Flp 2, 10-11).

Drodzy bracia i siostry, te dni są szczególną sposobnością, by jeszcze bardziej pogłębić nasze nawrócenie i całym sercem przylgnąć do Tego, który umarł za nas z miłości.

Pozwólmy, by towarzyszyła nam Maryja, Panna wierna. Wraz z Nią trwajmy w Wieczerniku i pozostańmy obok Jezusa na Kalwarii, by spotkać Go zmartwychwstałego w dniu Wielkanocy.

W tym duchu składam najserdeczniejsze życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych wam tu zgromadzonym, waszym wspólnotom i wszystkim waszym bliskim.

Jan Paweł II Papież

Zdjęcia z uroczystości Triduum Paschalnego w nasze parafi będą na bierząco publikowane w zakładce Galeria.

gmb


13 marca 2013

HABEMUS PAPAM FRANCISCUM
Papież Franciszek; kard. Jorge Mario Bergoglio


[Rozmiar: 212007 bajtów]

Nowym papieżem wybrany został Argentyńczyk, kard. Jorge Mario Bergoglio, jezuita, arcybiskup Buenos Aires. Przyjął imię Franciszek.

Był arcybiskupem Buenos Aires. Ukończył studia na kierunku chemia, po czym rozpoczął swoją formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił jednak do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później.

W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też na Wydziale Teologii. Był również rektorem kolegium w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel.

W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.

Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

Źródło: www.opoka.org.pl
(rv/, © Radio Vaticana 2013)


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
09.03 - 12.03. 2013
Ks. Aleksander Jasiński SDS

Niedziela

· Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji na początku Mszy Św.
· Nauki ogólne na każdej Mszy Św. sobota 09.03.13. - 1800, niedziela 800, 1000, 1430/ i kazanie Pasyjne
· Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn 1530

Poniedziałek

· Nauka ogólna na Mszy Św. o 800
· Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800
· Nauka rekolekcyjna dla młodzieży po Mszy Św. o 1800

Wtorek

· Nauka ogólna na Mszy Św. o 800 i Błogosławieństwo Boże na zakończenie
· Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800 i Błogosławieństwo Boże na zakończenie
· Nauka rekolekcyjna dla kobiet po Mszy Św. o 1800


11 lutego 2013

Papież Benedykt XVI abdykuje


Poniżej za radiem watykańskim podajemy treść oświadczenia papieża Benedykta XVI

Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.


2 lutego 2013

Strona informacyjna sołectwa Śmiłowice


Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym została uruchomiona strona informacyjna naszego sołectwa Śmiłowice. Zapraszamy do jej częstego odwiedzania

http://www.smilowice.mikolow.eu
Strona
gmb


10 stycznia 2013

Kolędowanie z Kołem Gospodyń Wiejskich


Kolędowanie

Okres Bożego Narodzenia jest to czas śpiewania kolęd i pastorałek. Dlatego też 10 stycznia 2013 roku w Sali OSP Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało wspólne śpiewanie kolęd przy muzyce. W kolędowaniu uczestniczył ks. proboszcz Antoni Cebula i sołtys Józef Świerczyna. Po wyśpiewaniu większości kolęd, śpiewano piosenki, a na koniec żeby stracić kalorie po pysznym bograczu były tańce do późnych godzin. Poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń.

Jadwiga Sosna


ARCHIWUM


Aktualności 2012

Aktualności 2011

Aktualności 2010

Aktualności 2009

Aktualności 2008Webmaster